Skolen

Tryghed til at være – tryghed til at lære.
Skolen på HellumFRI er opdelt i huse, Agernhuset (0. – 1. klasse), Askehuset (2. – 3.klasse), Bøgehuset(4. – 5.klasse) og Egehuset(6. – 7.klasse). Denne opdeling kan variere, da der tages hensyn til gruppernes faglighed og sociale liv.

Mandag, onsdag og fredag er der fælles morgensamling i Hyggebøg, hvor der er flextid (stilletid) fra kl.7.50-8. Tirsdage og torsdage er der idræt, hvoraf den ene dag er kirkeløb.
Fredage kaldes ”fagdage” – undervisningen kan være fagfaglig eller temabaseret/værkstedsundervisning.

Vi har bruger uderummet til undervisning, hvilket giver mulighed for læringssituationer, hvor teori og praksis kobles, såkaldt udeskole.
Derudover tager vi på ture/ekskursioner samt på virksomhedsbesøg.

Indskoling – består af Agern og Ask
I vores indskoling er vi bevidste om, at ”bygge fundamentet” op, således at HellumFRI elever får mulighed for at klare et langt læringsforløb – med fokus på dannelse, faglighed og fællesskab.

AGERNHUSET 0. -1. klasse

Agernhuset er for børn i 0. og 1. klasse.
Undervisningen i Agern har afsæt i elementer indenfor sprog, matematisk opmærksomhed, naturfaglige fænomener, kreative og musiske udtryksformer, krop og bevægelse samt engagement og fællesskab. Der sigtes mod at eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på.

ASKEHUSET 2. – 3. klasse

Grundskolefagene bliver nu sat på skemaet; dansk, matematik, idræt, engelsk, N/T, musik og krea. Læseprocessen og de grundlæggende færdigheder i matematik spiller en stor rolle i undervisningen.

Udeskole introduceres for alvor, og bruges i alle fag. Herved får undervisningen i de forskellige fag tilført ekstra dimensioner ved at inddrage udeskolepraksis i vekselvirkning med den indendørs undervisning.

IT inddrages i undervisningen – primært via Ipads.

BØGEHUSET 4. – 5. klasse

Her er der fokus på at eleverne arbejder gradvis mere og mere selvstændigt, og får fagligt overblik. Der arbejdes med kreative udtryksformer som øver elevernes mod, og evne til at præstere. Et af nøgleordene i Bøg er præstationsglæde.
Ugeskemarevolutionen (undervisningsmetode) introduceres i Bøg, særligt i matematik.
IT inddrages ofte i undervisningen, og det er et krav, at hver elev medbringer egen laptop/chromebook/pc.

EGEHUSET 6. – 7. klasse

Her er der fokus på, at eleverne arbejder selvstændigt og får indøvet gode arbejdsvaner. Her inddrages IT i undervisningen. Det er et krav, at hver elev medbringer egen laptop/chromebook/pc.

Egehuset undervises samlet i dansk, matematik, engelsk, idræt og valgfag. Dog vil der være fag som videnskabsfag/fysik/kemi og tysk hvor klasserne er opdelte. Vi anvender Ugeskemarevolutionen (undervisningsmetode) periodevis i de fleste fag –  eleverne får via metoden gradvist delansvar for egen læring.

7. klasse undervises meget projektorienteret med fokus på adventure – oplevelsesorienteret undervisning. Praktikuger (2-3 uger) samt virksomhedsbesøg er en del af undervisningen. 7. klasse tager på studietur til udlandet, som hovedregel til Tyskland.

SKOLESKOV/UDESKOLE

HellumFRI har sin egen skov i udkanten af Skørping by. Her har vi en stor bålhytte, og et muldtoilet. Skoleskoven benyttes både af skoledelen og af HellumHejHuset. Gennem hele skoleåret flyttes undervisningen med jævne mellemrum til skoleskoven.

LEJRSKOLE

Hvert år tager hele HellumFRI på lejrskole et sted i Danmark. Vi har blandt andet været tre dage på Livø, tre dage på Kjelsølejren ved Silkeborg, og på Lille Vildmose ved Dokkedal.

KIRKELØB

Kirkeløb er en rute på 3 km som løbes forbi Thorup Kirke. Kirkeløb er en del af idrætsundervisningen.
Eleverne løber kirkeløb én gang om ugen. Hvert år umiddelbart inden sommerferien, afvikles årets sidste kirkeløb, hvor alle med garanti opnår en bedre tid, end ved skoleårets begyndelse.

QUICK LINKS
KONTAKT OS

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!