Tilsynsrapporter og Vedtægter

Uddrag fra seneste tilsynsrapport:

Undervisningen består af en vekselvirkning mellem fagdelt undervisning og temaundervisning.
Der er tydelige forventninger og krav til den enkelte elevs faglige og sociale udvikling og læring, og der stilles passende faglige og sociale krav og udfordringer i forhold til den enkelte elevs forudsætninger og potentialer.

Eleverne er engageret i undervisningen, og de deltager aktivt i undervisnings- og læringsaktiviteterne, såvel de individuelle som de fælles.

Klassefælleskabet er omdrejningspunktet for det fælles læringsmiljø.

Undervisnings- og læringsmiljøet bærer præg af en indbyrdes behagelig, tillidsfuld og høflig omgangsform og –tone mellem lærerne og eleverne og mellem eleverne indbyrdes.

Den samlede undervisning på HellumFRI står mål med den, der gives i folkeskolen.

Aalborg, april 2018
Lene Thorhauge, tilsynsførende

 

HellumFRI_tilsyn_2013

HellumFRI_tilsyn_2014

HellumFRI_tilsyn_2015

Tilsyn_2015_2016

Tilsyn_2016_2017

Tilsynsrapport 2017-18

 

Vedtægter for HellumFRI:

Vedtægter red. maj 2018

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!