Førskoleforløb (Rødderne)

Hvert år 1. april åbnes dørene til MiniSFO for de børn, der skal begynde i skole det kommende skoleår. Det gælder både børn der kommer fra HellumHejHuset, og børn der kommer fra andre dagtilbud i hele oplandet.

Rødderne er HellumFRI’s førskoleforløb, i perioden april – juni. Forløbet er en tre måneders periode, hvor førskolebørnene introduceres til det at gå i skole.

Førskoledage – 3 dage ugentlig fra april til juni måned. Ugens 2 øvrige dage er børnehavedage.

Undervisere vil være kommende børnehaveklasseleder og indskolingslærer.

april/maj:

Fokus på at trives/være gode ved hinanden

Øve færdigheder som at ”vente på tur”, ”komme ud til frikvarter”, være selvhjulpen med påklædning med videre.

Dansk elementer kan eksempelvis være: rim, remser, ordbilleder, genfortælling, at skrive sit navn med videre.

Matematik elementer kunne være: talforståelse, figurtegning, taløvelser, talbilleder, skrive tal med videre.

Idræt, musik, N/T og Krea: elementer fra disse fag samlæses med Agern (0. klasse).

Trafikforløb – lære de vigtigste ”gåregler”. ”Trafikprøven” gennemføres i Støvring. Desuden vil cykelfærdigheder øves i området omkring HellumFRI.

juni:

I denne måned oparbejdes “rutiner” – at være fast i SFO om eftermiddagen, at deltage i det ugentlige i kirkeløb, at få en ”storeven”/(mentorordning) fra Egehuset, samt at alt det tillærte fra april og maj måned afprøves.

Forløbet afsluttes med en ”farvelfest”/HellumFRI sommerfest ultimo juni, hvor der vil være ”optræden” af Rødderne.

Hvert år i marts måned indkaldes til forældremøde, for kommende ”Rødder-forældre” med information om det forestående skoleår.

QUICK LINKS

ÅBNINGSTIDER

Mandag kl. 6:15 – 16:45
Tirsdag kl. 6:15 – 16:45
Onsdag kl. 6:15 – 16:45
Torsdag kl. 6:15 – 16:45
Fredag kl. 6:15 – 15:45

KONTAKT OS

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!