HellumFRI_Header_Collage_Skoleskov.jpgHellumFRI_Header_Collage_001.jpgHellumFRI_Header_Collage_6.jpgHellumFRI_Header_Collage_003.jpg

Børnehaven HellumHejHuset

 

Den FRIE børnehave HellumHejHuset tilbyder dine børn et fantastisk alternativ i en tid, hvor børneinstitutionerne i Rebild Kommune bliver større og større. Vi er en lille børnehave, hvor dagligdagen er overskuelig og tryg, og hvor I kan være sikre på, at barnet bliver set hver dag.

læse HHHVi bor i et hyggeligt hus ved siden af Hellum FRIskole. Her har vi en skøn have med mange forskellige legesteder og udfordringer. Vi har skoven lige om hjørnet og en landsby omkring os; alle stederne byder på masser af oplevelser, når vi skal hygge, lege og lære. Vi har et personale med høj faglighed, nærvær og engagement der kan mærkes.

Vi har særlig fokus på:

 • Sundhed og bevægelse
 • Musik og sang
 • Tryghed og omsorg
 • Social træning og venskaber
 • Takt og tone
 • Kreativitet
 • Forældresamarbejde
 • Inddragelse i skolens aktiviteter

Årets og dagligdagens traditioner er rammegivende for det pædagogiske arbejde, som ofte er præget af bevægelse, kreativitet, fortælling, sang og musik. Vi tager udgangspunkt i barnets perspektiv, og arbejder løbende med at udvikle det enkelte barns personlige og sociale færdigheder.

Vi har en naturlig holdning til sundhed og kost, og er bevidste om at videregive dette til børnene. Dette sker b.la. gennem fælles forberedelse af eftermiddagsmaden, og når vi holder smør-selv dage. Vi har ingen tvungen frokostordning, - børnene medbringer selv madpakker.

I det daglige leger alle sammen, men i samling, når vi spiser madpakker og eftermiddagsmad, på ture og i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter er vi opdelt i de 2 grupper. På den måde tilgodeser vi bedst børnenes forskellige behov for læring og udvikling.

 

Fiskere_HHH

 

Hvad er vigtigt i HHH:

I samarbejde med forældre at skabe et hus hvor:

 • der er en varm atmosfære og hvor børn, forældre og personale føler sig hjemme
 • der er plads til humor og spontanitet
 • de voksne ser børns forskellighed som en styrke
 • alle børn og voksne er værdifulde og ligeværdige, og hvor dette er fundamentet for fællesskabet
 • vi har en anerkendende tilgang til hinanden både børn og voksne
 • der er plads til medindflydelse – til at sige ja og nej og vælge til og fra
 • man øver sig i at være nysgerrig
 • man øver sig i at turde
 • vi hjælper, støtter og trøster hinanden
 • de store hjælper de små, f.eks. med at få tøj på eller trøster de yngste, hvis de er kede af det
 • der er plads til fleksibilitet og strukturændringer, når det kræves

 

Musik_HHH

Børnehaven er en del af Hellum FRI, som er et samarbejde på tværs af aldersgrupper mellem børnehave, skole og SFO. Vi skaber en rød tråd til skolen, bl.a. ved at vores personale arbejder i flere afdelinger og dermed er kendte ansigter for børnene. Samarbejdet bidrager også til at børnehavebørnene opleve sig som en del af det store trygge børnefællesskab på Hellum FRI.

Friskolens og SFO’ens faciliteter er en integreret del af vores dagligdag. Musikrummet til sang og musik. Gymnastiksal, fodboldbane og legeplads til bevægelse. Sløjdlokalet når der skal hamres og saves. Vi går på biblioteket, deltager i morgensang og kirkeløb og skolebørnene opfører teater, synger og danser for os.

Vi udnytter også muligheden for at bruge SFO’ens lokaler om formiddagen til de ældste børn, hvilket giver mere plads til at tilgodese både de yngstes og de ældstes behov for udvikling.

HellumHejHuset er mere end en børnehave. Det er et sted med familiær stemning og er et fast holdepunkt for børnene. Personale og forældre arbejder sammen om at skabe rammerne og vilkårene for børnene, så alle bliver set og hørt.