HellumFRI_Header_Collage_6.jpgHellumFRI_Header_Collage_Skoleskov.jpgHellumFRI_Header_Collage_001.jpgHellumFRI_Header_Collage_003.jpg

HellumHejHuset A til Z

 

Aktivitetsplan
udleveres løbende eller sendes via intra. Det er vigtigt I følger med på nyhedstavlen, hvis der ændres i planen eller tilføjes ekstra nyt.

 

Ble og renlighed
Det forventes at I hjemme arbejder med at gøre barnet renligt så snart det viser tegn på at være parat. Så længe barnet stadig bruger ble, skal I selv medbringe disse – HUSK at holde ajour mht. opfyldning af bleer. Når barnet bliver renligt, så husk rigeligt med skiftetøj i den første tid.

 

Cykler
må børnene gerne medbringes til leg i haven – HUSK cykelhjelm.

 

Eftermiddagsmad
serveres af børnehaven. Der skal betales et beløb på 75 kr. pr. mdr. til børnenes eftermiddags mad, pengene bliver opkrævet sammen med betalingen for børnehaven. På tavlen i køkkenet kan I se menuen for ugen.

 

Facebook
er en af børnehavens metoder til at vise forældrene og omverdenen hvad de er optaget af. Billeder af dit barn kommer kun på face book hvis I har givet tilladelse dertil.

 

Ferie
Vi holder lukket mellem jul og nytår inkl. d. 24. og 31. december, fredag efter Kr. Himmelfart samt i ugerne 29 & 30. Se ferieplanen.
I efterårs- og vinterferien holder vi åbent for dem, der har brug for det. I tilmelder jer på en tilmeldingsseddel på tavlen før hver ferie – det er meget vigtigt I husker at krydse af.
Har man meddelt, at barnet ikke kommer i ferieugen - kan dette kun ændres ved at kontakte ledelsen.

 

Formiddagsfrugt
medbringes hjemmefra, og lægges i frugtkasserne i køkkenet. Det er en god ide med en lille frugtpose i stof, og at frugten er skåret ud i en lille plastikbeholder.

 

Forsikring
er godt at have når uheldet er ude og et par briller, tøj eller andet går itu, for det er jeres egen forsikring, der gælder.

 

Forældrekaffe
afholdes ca. 4 gange om året af forældrebestyrelsen i børnehaven. Der bydes på kaffe og kage i køkkenet, hvor alle har mulighed for en hyggestund sammen med de andre forældre og deres børn.

 

Fødselsdage
vil vi gerne fejre for barnet i børnehaven. Har i lyst til at medbringe noget spiseligt til gruppen i forbindelse med formiddagssamling, frokost eller til eftermiddagsmad er I velkommen til det. Datoen for dette aftales i god tid med personalet, således at den ajourføres med de aktiviteter, der i øvrigt finder sted i børnehaven.

 

Garderobepladsen
skal dagligt ryddes op – hæng/læg alt tøj på plads og stil fodtøj op på hylden. Det er vigtigt for dit barn at garderobepladsen er ryddeligt og overskueligt hver dag, så de har overblik over deres ting og kan være mere selvhjulpne. Hjælp derfor dit barn hver eftermiddag med at rydde op. Hver fredag skal hele garderobepladsen tømmes - det gør det meget lettere for rengøringspersonalet at holde garderoben pæn.

 

Goddag og farvel
Det er vigtigt at sige goddag og farvel til en voksen når du afleverer og siger farvel. Det er for dit barns sikkerhed. Hvis en anden person henter barnet, er det vigtigt, at I giver besked til personalet.

 

Hjemmesko
må dit barn meget gerne anvende i børnehaven – HUSK navn i.

 

Indmeldelse
Brug følgende link: Indskrivning.

 

Intra
er hele Hellum Fri’s interne elektroniske måde at kommunikere på – dvs. det er her nyhedsbreve m.m. sendes til. Kode til intra fås ved henvendelse til personalet.

 

Kostpolitik
har personalet og forældrebestyrelsen udarbejdet i fællesskab og den findes på her.

 

Landsbycykel
Institutioner og foreninger i Hellum landsby ejer i fællesskab en el-ladcykel også kaldet Landsbycyklen. Alle med tilknytning til HellumHejHuset har mulighed for at låne cyklen, nærmere information fås hos Cathrine Bengtson på tlf.: 98 39 25 10.

 

Legetøj
hjemmefra kan være en stor oplevelse for barnet at få lov at tage med i børnehaven og vise til sine kammerater og bidrage til fælles leg på den måde. Det er dog på eget ansvar i forhold til evt. skade på legetøjet. Opleves det i en periode at medbragt legetøj skaber for mange konflikter mellem børnene forbeholder vi os som personale retten til at holde en pause med medbragt legetøj, og vil i så tilfælde oplyse jer forældre herom.

 

Lånetøj
har børnehaven meget lidt af, så HUSK at returnere lånt tøj.

 

Madkasse
med tydeligt navn på, stilles i køleskabet i køkkenet.

 

Navn
må I gerne skrive i jeres barns ejendele. Det gør det nemmere for personalet at finde ud af, hvem det tilhører.

 

Oprydning
hjælp dit barn med at rydde legetøj op, når du henter i børnehaven, er vi i haven skal dit barn minimum rydde 4 ting op.

 

Samtaler
tilbydes:

  • Når barnet har været hos os i ca. 3 måneder.
  • I tiden op til skoleindskrivning, som finder sted i januar måned samme år som barnet forventes at starte i skole.
  • Løbende er I altid velkommen til at få en samtale med os, og vi vil også efter behov kontakte jer.

 

Skiftetøj
skal medbringes, tøj fra inderst til yderst - godt med to - tre sæt skiftetøj.

 

Skoleparathedstest (SPU)
laver vi i tiden op til skoleindskrivning, der finder sted i januar måned, samme år som jeres barn forventes at starte i skole.

 

Smørselv
elsker børnene at være med til. Her sætter vi en seddel op med, hvad vi skal bruge og I krydser af, hvad I tager med. Det kan f.eks. være en leverpostej eller en dåse makrel. Børnene skal ikke have madpakke med denne dag – kun frugt.

 

Snore
børnene må ikke have lange snore i jakker, trøjer eller cykelhjelme eller have lange halstørklæder på, når vi er i haven pga. kvælningsfare.

 

Solcreme
skal bruges i foråret og om sommeren. I skal have smurt jeres barn med solcreme når I afleverer. Vi smører så barnet i dagens løb.
Det er en god ide at have en tynd bomuldsbluse med lange ærmer blandt skiftetøjet + en solhat/kasket, som vi kan give på, når solen er særlig stærk.

 

Sovebørn
De, der har behov for det, lægges til at sove efter frokost. Hvis dit barn sover med sut eller bamse må I gerne have det med i børnehave. Husk navn i.

 

Sprogvurdering
laves på alle 3-årige og 5-årige børn. Dette er en test, hvor resultaterne anvendes til evt fokuseret sproglig indstats til enkelte børn eller til udvkling af den generelle sproglige indstats i dagligdagen.

 

Sygdom
Er dit barn syg og bliver hjemme, vil vi gerne vide det - ring til børnehaven gerne inden kl.8.30. Det er også vigtigt for os at vide hvilken sygdom barnet har, så vi kan informere og vejlede andre forældre om - noget der måske er på vej!
Vi modtager kun børn i børnehaven, når de kan følge en almindelig hverdag og leg i haven. Hvis barnet bliver sygt hos os, vil vi kontakte jer, for afhentning, så husk at opdatere jeres tlf.nr. hos os, så vi altid kan få fat på jer.
Der er specielle regler for sygdomme, der smitter meget – her følger vi Embedslægens anbefalinger (Rebild Kommune).
Vigtigt! Skal jeres barn i kortere eller længere tid have medicin for f.eks. allergi - stikpille for kramper og andet - og er det noget vi skal give dem – skal vi have en brugsanvisning fra jeres læge.

 

Tøjtørring
har vi desværre begrænset mulighed for, så HUSK at få det våde tøj med hjem fra dag til dag.

 

Udetøj
der passer til vejret medbringes – i kan altid følge med på whiteboardtavlen i garderoben angående hvilket tøj vi anbefaler børnene har på, når vi er ude.

 

Vinke
hvert barn har sine egen måde at få sagt farvel på om morgenen. Nogen får klaret det hurtigt mens andre gerne vil snakke lidt først, eller sidde i vinduet og vinke. Vi hjælper gerne hvis barnet har det lidt svært eller er ked af det, sig blot til.

 

Åbningstid
Se åbningstider her.

Det er vigtigt I kommer og henter jeres børns i god tid inden vi lukker, da det ofte tager længere tid end beregnet at komme ud af døren. Der skal være tid til at finde madpakken, få overtøjet på, pakke tasken osv.
Lukketiden er det tidspunkt hvor også personalet skal lukke og låse institutionen, og den beder vi Jer respekterer.
Skulle der opstå en akut, uforudset situation, der betyder at I ikke kan afhente inden lukketid, så beder vi Jer ringe til os hurtigst muligt og aftale nærmere.