HellumFRI_Header_Collage_6.jpgHellumFRI_Header_Collage_003.jpgHellumFRI_Header_Collage_001.jpgHellumFRI_Header_Collage_Skoleskov.jpg

Velkommen til støtteforeningen

”Hellum FRI´s Venner”

  

Hellum FRI´s Venner blev stiftet d. 8. december 2011, hvis du klikker her så får du info om bestyrelsen...

  

Alle, som har lyst til at støtte Hellum FRI, kan blive medlem af støtteforeningen - også selvom du ikke har børn på skolen.

 

Har du forslag til kommende arrangementer, projekter, sponsorindtægter, fundraising etc., så hører vi også meget gerne fra dig. Du kan indsende dit forslag via Stig Møllers kontaktformular.

pdfKlik her for hent af vedtægter for ”Hellum FRI´s Venner”

  

Formålet med Hellum FRI´s Venner er,

  • at arbejde aktivt for og yde støtte til Hellum FRI
  • at skaffe midler til opgaver, som er til gavn og glæde for stedets brugere
  • at yde støtte til forbedringer og nyanskaffelser til Hellum FRI
  • at yde støtte til sundhedsfremmende tiltag
  • at arbejde aktivt for Hellum FRI som et naturligt samlingssted for lokalbefolkningen 

 

Midler til at realisere vores mål som forening kan skaffes gennem,

  • medlemskaber
  • fundraising
  • sponsorindtægter
  • frivillige bidrag
  • diverse arrangementer

  

Medlemsskab

Har du lyst til at bidrage aktivt med din støtte, så hører vi meget gerne fra dig. Du kan kontakte bestyrelsen direkte eller sende en mail til Stig Møller via Stigs kontaktformular.

  

Hvis du ønsker at blive en del af støtteforeningen, så udfyld venligst indmeldelsesblanketten for efterfølgende at aflevere den til én fra bestyrelsen eller send den per mail til Stig Møller

pdfKlik her for hent af indmeldelsesblanket for støtteforeningen ”Hellum FRI´s Venner”

 

Kontigent kan du indbetale direkte til vores konto hos Jutlander Bank, via konto nr. 9812-2145601765 (husk at angive navn). Medlemskabet gælder for et år og følger kalenderåret.

Priser for medlemsskab er som følger,

Firma: kr. 200,-
Husstand: kr. 100,-
Person: kr.   50,-