HellumFRI_Header_Collage_Skoleskov.jpgHellumFRI_Header_Collage_001.jpgHellumFRI_Header_Collage_6.jpgHellumFRI_Header_Collage_003.jpg

Tilsynsrapporter

 

Konklusion fra seneste tilsynsrapport:

Både den nye ledelse og lærerne er altid meget åbne og villige til at drøfte undervisningen og de emner, som naturligt er relateret hertil. Jeg oplever stadig elever, som er motiverede for at deltage i undervisningen. Omgangstonen på skolen mellem de voksne og børnene er præget af venlighed og gensidig respekt. Lærerne formår både at være omsorgsfulde og tydelige. De stiller krav og de hjælper eleverne med at opfylde kravene.

Jeg kan på baggrund af mine tilsynsbesøg og min orientering på hjemmesiden komme med følgende erklæring:

Elevernes standpunkt i fagene dansk, matematik og engelsk vurderer jeg til at være på tilfredsstillende niveau. Standpunktet i faget historie, som jeg også skal vurdere, er sværere at tage stilling til, da jeg kun sporadisk har overværet undervisning i historiske emner.


Jeg vurderer, at skolens undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Samtidig oplever jeg, at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.


Undervisningssproget er dansk.

Aarhus den 31. marts 2017
Kjeld Læssøe, tilsynsførende

  

Hele rapporten kan ses via følgende link:

pdf[Tilsynsrapport 2017] - Tilsynsrapport for skoleåret 2016 - 2017

 

Skolen har evalueret den seneste tilsynsrapport og ikke fundet anledning til yderligere handling og/eller opfølgning.

 

Tidligere års rapporter:

pdf[Tilsynsrapport 2016] - Tilsynsrapport for skoleåret 2015 - 2016
pdf[Tilsynsrapport 2015] - Tilsynsrapport for skoleåret 2014 - 2015
pdf[Tilsynsrapport 2014] - Tilsynsrapport for skoleåret 2013 - 2014
pdf[Tilsynsrapport 2013] - Tilsynsrapport for skoleåret 2012 - 2013