HellumFRI_Header_Collage_001.jpgHellumFRI_Header_Collage_6.jpgHellumFRI_Header_Collage_Skoleskov.jpgHellumFRI_Header_Collage_003.jpg

Skoven i skolen

På Hellum FRI har vi valgt at videreføre undervisningsprojektet, Skoven i Skolen, der startede på daværende Hellum Skole i 2003. Formålet med Skoven i Skolen er at give eleverne mulighed for at opleve skovens mangfoldighed samt øge deres forståelse for betydningen af skoven. På Hellum FRI har vi tradition for at inddrage naturen i skolens dagligdag og gennem Skoven i Skolen giver vi eleverne endnu større mulighed for at opleve årets gang i naturen på nært hold.

 

Adoption af skov

Vi har adopteret et stykke skov fra Buderupholm Statsskovdistrikt tæt ved Naturskolen i Skørping. Vores stykke skov hedder ”Bitte Skoven” og er på cirka 30 hektar. Skoven ligger i cykelafstand fra skolen, og mindst fire gange om året tager vi ud og holder skole i det fri. Vi flytter simpelthen undervisningen i dansk, matematik, natek eller sprog ud i skoven og udnytter, at man her kan lære på helt anderledes måder end i klasseværelset.

 skoleskov 1

Faglighed og sundhed

Gennem Skoven i Skolen ønsker vi at give eleverne en ekstra dimension i undervisningen, samt en større indsigt i sammenhængen mellem teori og praksis. Ved at inddrage skoven, får eleverne en mere aktiv og sundhedsfremmende skolegang, idet de oftere kommer ud i den friske luft og får motion. Projektet skal også være med til at lære eleverne at udvise ansvarlighed overfor naturen. Skoven i Skolen kan således vise eleverne de muligheder, der findes for friluftsliv i skoven, blandt andet overnatning, det at lave mad på bål, fælde og plante træer o.s.v.

 

Mulighederne er mange

På Hellum FRI har vi mulighed for at inddrage skoven i mange forskellige fag. Eksempelvis kan Aksehuset kombinere skoven med danskundervisningen og sætte navne på træer og anvendte matematikken i forbindelse med at måle grankogler og lægge dem i de rigtige kasser. Bøgehuset kan i dansk skrive Haiku-digte, som jo netop drejer sig om at fornemme naturen omkring sig og udtrykke denne følelse i bestemte stavelser og male et billede, som viser det, de skrev i digtet, hvormed billedkunst også bliver en del af dagen i skoven. Egehuset kan kombinere sløjd og hjemkundskab ved at snitte en paletkniv, som senere kan bruges til at vende pandekager bagt over bålet. Der er mange muligheder.

 

Projektets baggrund

Skoven i Skolen er et landsdækkende projekt udviklet i samarbejde med Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Træ Er Miljø, Skov- og Naturstyrelsen og Undervisningsministeriet. Vi henter megen inspiration og idéer fra hjemmesiden:

www.skoveniskolen.dk

Hjemmesiden har været en stor hjælp i arbejdet med at sammensætte en plan over hvilke fag, de enkelte skoleskovsbesøg skal centreres om. Indtil videre indgår undervisningsforløb i fagene: Dansk, matematik, billedkunst, idræt, sløjd, historie og natur/teknik. På sigt udvider vi måske med flere fag, i forbindelse med at planen evalueres og revideres.