HellumFRI_Header_Collage_Skoleskov.jpgHellumFRI_Header_Collage_001.jpgHellumFRI_Header_Collage_003.jpgHellumFRI_Header_Collage_6.jpg

Hellum FRIskole


Vi er en lille skole med plads til forskellighed, hvor alle spiller en rolle i fællesskabet. Vi starter dagen med morgensang med sang, fortælling og beskeder, hvorefter børnene går til undervisning i den af skolens tre samlæste grupper, de tilhører.

 

 I grupperne samlæses 2 eller 3 klassetrin, hvilket giver gode muligheder for diversitet, differentiering og modspil eleverne imellem.

I de fleste dansk- og matematiktimer er der to lærere på gruppen. Det gør det muligt at opdele gruppen på forskellig vis og tilgodese den enkeltes behov.

På Hellum FRI arbejder det samlede personale tæt sammen, så børnene møder kendte voksne uanset, hvilken del af Hellum FRI, de færdes i - det gør f.eks. skiftet fra børnehave til skole tryggere. Der er også fast adoptionsordning mellem 0. og 6. klasse, hvor hver børnehaveklasseelev får en "store-ven" i 6. klasse, som guider dem igennem skolestarten og det første år som skolebørn.

På Hellum FRIskole skaber vi kompetente børn - vi ønsker, at de børn, vi sender videre ud i verdenen, har stærke sociale kompetencer, er kreative og har et solidt fagligt fundament. Hellum FRIskole giver børnene disse kompetencer gennem en vægtning af kerneværdierne:

Tryghed - Faglighed - Sundhed - Kreativitet

  • Vi tilbyder tryghed. Tryghed i hverdagen, men ikke mindst den tryghed, det giver at kende sig selv og at vide, at man er god nok. Trygge børn er glade børn, trygge børn har overskud til andre og trygge børn kan lære.
  • Vi tilbyder vores elever undervisning på et højt fagligt niveau tilpasset den enkeltes forudsætninger med mange lærerminutter pr. elev og vekslende undervisningsformer og læringsstile.
  • Vi tilbyder udeundervisning og bevægelse som en naturlig del af skolens hverdag. Vi har morgenløb flere gange om ugen og bevægelse som en naturlig del af undervisningen. Vi tager undervisningen med udenfor - både hjemme på skolen og i vores Skole-Skov, hvor vi har bålhytte, brændeskjul, muldtoilet og masser af plads at boltre os på.

 

Fællesskab og det, at vores børn møder og selv udvikler en god og høflig omgangstone er også vigtige værdier på skolen. Skolen er vores og dermed alles ansvar. Her taler vi pænt til hinanden og det er en given ting at man hjælper hinanden og især at store hjælper små.